Un poblat ibèric pròxim a Tarragona

En el terme municipal del Catllar, a la urbanització de Manous, pròxim al límit nord-oriental de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona podem trobar un assentament ibèric, d’ètnia cossetana, datat en el segle III-II a. C.

foto1

Es tracta d’un petit assentament d’uns 700 m2 de menor ordre que el que es trobava a la ciutat de Tarragona, delimitat pels carrers Eivissa, Caputxins i Zamenhof. A aquests dos enclavaments ibèrics se’ls hi ha d’afegir quatre més (El Codony, Els Garràfols, El Vilar, El Puigcabrer i La Punta Coroneta) separats a escassos quilòmetres els uns i els altres i que permetien tenir controlat el territori interior de la zona banyada pel riu Francolí. Per exemple, la distància que separava el poblat  ibèric ubicat a Tarragona del de Manous era de cinc quilòmetres aproximàdament en línea recta.

foto1

Actualment l’assentament es troba cobert en bona part de matolls i vegetació. La part més ben conservada és la seva cara nord on s’evidencien habitatges i murs de separació entre ells. També s’hi observen un bon nombre de sitges ibèriques excavades a terra – que és molt rocallós – de diferent profunditat; algunes d’elles no són gaire profundes però en d’altres la profunditat arriba gairebé als dos metres. Aquestes sitges servien per emmagatzemar el gra que s’obtenia de l’explotació agrícola que s’hi feia al voltant. En les següents imatges es pot observar les obertures circulars de les sitges. S’hi han posat grans blocs de pedra per evitar que s’hi pugui caure al seu interior.

foto1  foto2

L’any 1991 es va fer la prospecció arqueològica corresponent i es van recuperar prop de 4000 fragments ceràmics: àmfores de boca plana, tenalles, plats i urnes d’orelleta. També s’hi van trobar pesos de teler i una petita figura artística de terracuita que representava a un genet muntat a cavall. Més endavant, l’any 2007 és realitzà una nova prospecció arqueològica per delimitar la superfície del jaciment.

foto1.jpg

Bilbiografia:

– PREVOSTI, M., GUITART I DURAN, J. 2011.”Ager Tarraconensis 2. El poblament”. Documenta 16. Institut Català d’Arqueologia Clàssica.

– PATMAPA. Generalitat de Catalunya <http://patmapa.gencat.cat&gt; [Consulta: 08-07-16

– MAPA DE RECURSOS CULTURALS. Diputació de Tarragona. <http://www.diputaciodetarragona.cat/marc/web/diputacio-de-tarragona/catllar-el/poblat-iberic-de-manous&gt; [Consulta: 08-07-16]

Anuncios