Pedreres romanes del Parc Ecohistòric de Tarragona

En el Parc Ecohistòric del Pont del Diable de Tarragona s’hi troben disseminades diverses pedreres romanes que proveïen de material per a la construcció del pont. En un article anterior vam veure les petites pedreres que es troben en els extrems del pont; en aquest article ens centrarem en una pedrera pròxima, a uns 400 metres, orientada al SO i a tocar de l’autopista A7.

20160701_120406

La zona és bastant extensa amb presència de pedra calcàrea, fàcil de treballar, però queda molt amagada per la vegetació existent a la zona. En la imatge superior és veu l’únic tram visible amb evidència de treball d’extracció realitzat.

20160701_120426

En aquesta imatge es pot apreciar el treball picapedrer per extreure els diferents blocs. Es poden veure els senyals efectuats per un pic per aprofundir en un tall o rasa que delimitaria el carreu que calia extreure. Posteriorment, a base de tascons (cunei) s’hi anirien introduint en uns orificis per provocar el trencament i la separació del carreu per la pressió efectuada.

Les imatges següents corresponen a una altra pedrera, concretament situada al nord i en ple camí cap a Mas dels Arcs. De fet, aquesta pedrera es troba si es segueix el circuit vermell del Parc Ecohistòric.

foto1

S’observa perfectament un bloc de grans dimensions de tamany rectangular que va quedar per extreure. En el mateix indret s’observa la presència de dos blocs més i un front d’explotació cobert de vegetació i terra.

foto2

El Parc Ecohistòric del Pont del Diable és ric amb elements arqueològics d’altres èpoques en una extensa zona que cobreix des de jaciments prehistòrics fins a refugis de la Guerra Civil. En posteriors articles tractarem tots aquests elements.

Anuncios