El Baluard de Carles V de Tarragona

l’Any 1542 Carles V i el seu hereu Felip II visitaren Tarragona i promourien el reforçament de la muralla i la construcció d’un seguit de baluards defensius davant la presència de pirates berberiscs i la situació d’inseguretat que es vivia pels voltants, com és el cas de Salou o Vila-seca. En la següent imatge es pot veure el poc que queda d’un d’aquests baluards impulsats pel monarca, el Baluard de Carles V, una fortificació que  es començaria a construir el 1545 i  que el 1563 ja estaria enllestit.

foto1

El següent dibuix fou realitzat l’any 1563 per Anton Van den Wyngaerde, contractat per Felip II per a la realització d’una col·lecció de dibuixos on s’hi veiés reflectida les ciutats més importants i les principals fortificacions del regne (1). En aquest dibuix s’observa al centre de la imatge el Baluard de Carles V, amb murs inclinats i que disposa de canons en la part superior per donar cobertura a la zona portuària. Just al seu darrera, la Torre de les Monges, que quedaria protegit pel baluard.

foto1

Observant la imatge,  a la part dreta del Baluard, divisem l’estructura emmurallada, però el dibuix queda tallat aproximadament a l’altura de l’edifici del Pretori. Si el dibuix continués, s’arribaria fins el baluard de Sant Antoni, comentat en un article anterior.

Tal i com es pot veure en el dibuix, des de la línia de mar, el baluard esdevindria un element destacat de la Tarragona del segle XVI i tot el conjunt defensiu provocaria l’efecte dissuasiu desitjat.

A continuació, presentem un nou dibuix de la ciutat de Tarragona, també vist des del mar però en un altre angle. És realitzat pel dibuixant italià Ercole Bazzicaluva, que el 1642 va dibuixar per encàrrec un seguit de ports de la costa mediterrània com Barcelona, Roses, Alacant, Mallorca, Dènia, Cartagena i Tarragona. La precisió dels dibuixos de Bazzicaluva no és tan acurada com la de Wyngaerde; de fet, dóna més èmfasis a les estructures militars que a les religioses. En el cas de la Catedral, per exemple es presenta molt més reduïda de com hauria de ser. Tot i aixi, permet la identificació de molts edificis de l’època com el cas del baluard que ens ocupa.

foto1

El baluard de Carles V seria un dels baluards destruïts en la voladura realitzat per l’exèrcit francès en la seva marxa de la ciutat la nit del 18 al 19 d’agost de 1813. L’aspecte del baluard en el moment de la seva construcció es pot veure de manera esquemàtica en la següent imatge. Darrera del baluard es pot veure la Torre de les Monges que encara es conserva íntegrament a dia d’avui.foto1

BIBLIOGRAFIA

<http://www.mnat.cat/exposic/pons/cat/present.htm&gt; El Renaixement de Tarraco 1563. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. [Consulta 18 desembre 2016]-

Taller Escola d’ Arqueologia, . “Aproximació a les fortificacions de Tarragona en èpoques moderna i contemporània. Excavacions en el sector «Castell del Rei-Baluard de Carles V».” Quaderns d’història tarraconense [en línia], 1990,, Núm. 10 , p. 87-122. http://www.raco.cat/index.php/QHT/article/view/94556/164402 [Consulta: 16-01-16]

MENCHON, Joan. Terragona, un dibuix de la ciutat en temps de la Guerra dels Segadors atribuït a l’autori italià Ercole Bazzicaluva. Ajuntament de Tarragona, Conselleria de Patrimoni Històric. Arqueologia Medieval Num. 3 (2007) p. 98-101

Anuncios