Restes d’un forn de calç al Pont del Diable de Tarragona

Si visiteu el Pont del Diable de Tarragona a baix de tot i en el seu marge nord trobareu una excavació cilíndrica feta en el propi marge. Aquesta excavació és el que queda de l’antic forn que servia per proveïr de calç assegurant així la impermeabilitat de l’aqüeducte.

forn

 

Un forn de calç està format per l’olla, que és la part més inferior del forn i on es diposita el material combustible que servirà per calentar el forn. Al voltant de l’olla es troba la banqueta, que es tracta de la part inferior de les parets del forn que s’ha deixat a mig excavar i que serveix de suport per col·locar-hi la volta, una petita construcció realitzada amb lloses utilitzant la tècnica de la pedra seca per tal de construïr una plataforma on dipositar tota la càrrega, el material calcari del que s’obtindrà la calç. A la part superior del forn, que no es conserva, s’hi trobava el paller, de forma més o menys cònica i tapiat amb fang deixant uns orificis a la part inferior del paller i al seu extrem superior per on sortia el fum de la cocció.

A la part davantera d’aquest forn (que ha desaparegut i per aquest motiu ens permet veure el seu interior) s’hi trovaben dos accessos. Un de petit a la part inferior, la boca, per on s’introduïa tot el material combustible, i un altre molt més gran damunt de la boca que permetia introduir la càrrega. Aquest últim accés es tapiava amb una doble paret. Finalitzada la cocció es trencava aquesta doble paret i s’anava extraent la calç obtinguda.

Per saber si la cocció estava llesta o no, els treballadors es fixaven en el color del fum que sortia pels orificis del paller, negre al principi i blanc quan el material ja estava ben cuit. La olor que desprenia el fum també era un bon indicador per saber si la càrrega estava llesta o no.

Val a dir que aquest tipus de forns excavats en marges solien tenir una durada limitada i es construïen en llocs ben pròxims on utilitzar la calç per tal d’evitar-ne el transport i aprofitar al màxim la zona de treball.

Us deixo un petit video introductori d’aquest forn de calç a tocar del pont:

 

 

Anuncios